DANKJEWEL!

DANKJEWEL!

Ongeveer twee jaar geleden besloot de Vlaamse regering om de regels voor de Vlaamse sociale bescherming te verstrengen. 19 middenveldorganisaties groepeerden zich onder de noemer “Iedereen beschermd” en trokken naar het Grondwettelijk Hof. De Vlaamse Regering werd vandaag teruggefloten door het Grondwettelijk Hof omdat de regels een aanzienlijke achteruitgang van het recht op sociale zekerheid betekenden.

Dit is een uitermate belangrijke beslissing. Tien jaar verblijf en een inburgeringsattest zouden moeten voorgelegd worden om recht te hebben op bescherming. Vijf jaar en een inburgeringsattest om recht te hebben op een sociale correctie voor de premie. Dit werd nu teruggedraaid door deze uitspraak. Het Hof oordeelde dat dit een aanzienlijke achteruitgang is van het recht op sociale zekerheid.

Bovendien vindt het Hof dat de regeling over de dossiertaks (75 euro die iedereen die tegen een beslissing over het zorgbudget wil ingaan moest betalen) discriminerend is. De regering moet de taks afschaffen voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft. Daarnaast moet wie gelijk krijgt de 75 euro terug krijgen.

In principe zou de Vlaamse regering de mensen wiens rechten de afgelopen jaren geschonden werden moeten terugbetalen.

Zonder jouw steun was dit niet mogelijk geweest. Een dikke DANKJEWEL dus. Samen werpen we een dam op tegen de afbraak van onze basisrechten.

Wil jij onze communicatie mee verspreiden? Dit kan via onze Facebook en Instagram pagina.

Hier kan je ons persbericht terugvinden en via deze link het persbericht van het Grondwettelijk Hof.

En de laatste loodjes wegen het zwaarst, maar help jij ons nog de laatste centjes in te zamelen voor de procedure? Dat zou ons ontzettend veel deugd doen en kan via deze link. Onze advocaten van PROGRESS Lawyers Network hebben hard geknokt om tot dit fantastische resultaat te komen.