We stappen naar het
Grondwettelijk hof

WE STAPPEN NAAR HET GRONDWETTELIJK HOF

We sloegen de handen in elkaar met de advocaten van Progress Lawyers Network. Zij maakten een verzoekschrift met sterke juridische argumenten. Dit werd ingediend bij het Grondwettelijk Hof op 26 januari 2022. De pleidooien volgen meestal ongeveer een jaar later. De zitting is een belangrijk moment zijn om samen te komen met alle betrokkenen en om aandacht op de procedure te vestigen. Hou zeker onze Facebook en Instagram pagina in de gaten om te weten wanneer dit doorgaat. De uitspraak volgt enkele maanden later en wordt schriftelijk meegedeeld.

Als het Hof beslist de wet helemaal of gedeeltelijk te vernietigen, kan daar niet meer tegen in beroep gegaan worden. Wat de regering wel kan doen, is de wet opnieuw indienen. In de praktijk gebeurt dit zelden aangezien deze opnieuw vernietigd kan worden door het Grondwettelijk Hof. Het helpt als de regering weet dat veel mensen tegen de wet in opstand kwamen. Hiervoor hebben we jullie nodig.

“Iedereen kan ziek worden. Je kiest niet wat er met jou gebeurt. Eens je het recht hebt gekregen om hier te verblijven moet je dezelfde rechten krijgen als mensen die hier zijn geboren.” Cindy* 

Steun deze actie!