Vlaamse sociale bescherming,
wat is dat?

VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING, WAT IS DAT?

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid via onder meer de terugbetaling van dokterskosten en medicatie. In Vlaanderen is er hiernaast nog een extra laag: de Vlaamse sociale bescherming. Vanaf de leeftijd van 25 jaar krijgt elke inwoner hiervoor een rekening in de bus van de mutualiteit van 54 euro: de zorgpremie. Wie recht heeft op een sociaal tarief betaalt de helft, 27 euro.

Sommige mensen die lange tijd veel zorg nodig hebben kunnen beroep doen op een zorgbudget. Dit kunnen ze dan gebruiken voor hulp voor klusjes in huis, het betalen van een taxi om naar de dokter te gaan, voor medische kosten waar geen terugbetaling voor is enzovoort.

“Ik had het zorgbudget voor hulp bij huishoudelijke taken. Ik kan deze door mijn handicap niet doen. Ik kreeg het bericht dat ik geen budget meer zou krijgen. Die 130 euro maakte een groot verschil. Ik heb maar 900 euro pensioen. Ik probeerde te sparen voor een auto. Ik kan niet ver stappen, en wil nog graag een sociaal leven kunnen hebben en twee keer per week naar de kiné kunnen. Maar sparen lukt nu bijna niet meer.”  Nicole 

Wat verandert er?

  • A- en B-burgers op basis van verblijfsduur: De voorwaarden om een zorgbudget te krijgen zijn strenger geworden. Je moet minstens 10 jaar wettelijk in België wonen en een inburgeringsattest behaald hebben.

“Ik vind het absurd dat ik wel recht heb op een zorgbudget maar mijn echtgenote niet omdat zij een paar jaar later is aangekomen in België. Deze wet geeft ons het gevoel alsof wij hier niet welkom zijn.” Tony

Quote van iemand rond verstrengde inburgeringsvoorwaarden*

  • Discriminatie voor 27 euro: Mensen met een laag inkomen krijgen een korting op de zorgpremie en betalen 27 euro. Nu krijgen enkel mensen met een laag inkomen die langer dan 5 jaar in België zijn deze korting, enkel als ze ook hun inburgeringsattest behaald hebben.

“Ik herinner me nog toen ik net in België aankwam. Elke euro maakte toen verschil. 27 euro minder zou toen 3 maand geen belwaarde betekend hebben. Dan had ik 3 maand niets kunnen horen van mijn familie in Syrië.” Hussein*

  • Niet eens? Betalen: Of je een zorgbudget krijgt en hoe hoog dit zal zijn wordt bepaald op basis van criteria. Vroeger kon je op voorhand redelijk goed inschatten of je recht op een budget had of niet. Nu is dat systeem opgemaakt met formules waarvoor men moeilijk nog een inschatting kan maken op voorhand. Als je een negatieve beslissing krijgt en je bent het hier niet mee eens, moet je een dossiertaks van 75 euro betalen om tegen de beslissing in te gaan.

“Ik ga in beroep tegen inschaling die gebeurd is omdat ik niet snap waarom ik geen zorgbudget meer krijg. Die 75 euro is voor mij veel geld. Die moeten er nu ook nog af van een klein pensioen. Ik vind dit onredelijk .” Nicole 

Waarom is het in jouw belang om deze zaak te steunen?

Volgens de grondwet heeft iedereen recht op sociale zekerheid. Hetgeen de Vlaamse regering doet, ondergraaft dat principe. Volgens de Vlaamse regering moet je eerst aan bepaalde voorwaarden voldoen, voordat je je recht kan laten gelden. Dat is een gevaarlijke gedachtegang. Nu al zien we dat de voorwaarden steeds strenger worden. Het behalen van een inburgeringsattest wordt een pak moeilijker: straffere taaleisen, bijkomende plichten, resultaatsverbintenissen en hoge kosten voor de betrokken nieuwkomers zelf. Ook in het woonbeleid zien we dat criteria als lokale binding een steeds belangrijkere plaats innemen. Zaken zoals een dossiertaks, buitensporige verblijfsvoorwaarden, inburgeringsvoorwaarden,… creëren bijkomende drempels waar vooral de meest kwetsbare groepen slachtoffer van zullen worden. Als we toelaten dat er voorwaarden, van welke aard ook, worden gesteld aan onze rechten, dan zullen we eindigen in een situatie waarin sociale zekerheid, kindergeld, pensioen, werkloosheidsuitkeringen,... privileges worden voor enkele gelukkigen. Deze afbraak van onze grondrechten en onze onderlinge solidariteit (de sociale zekerheid is tenslotte ons geld) is het achterliggende project van de Vlaamse regering. En dat is tegelijk ook waarom het ons allen, jullie allen, aangaat. Kom dus in actie, steun de crowdfunding, en verspreid mee de boodschap: iedereen beschermd!

“Mensen moeten vaak heel lang wachten voor ze een uitspraak hebben over hun verblijfsmogelijkheden. Eén van de eerste brieven die ze vervolgens ontvangen is de betaling van de zorgpremie. Sommigen hebben dan nog niets kunnen verdienen omdat ze nog niet mochten werken. Dan is een korting op de zorgpremie zeer belangrijk. En dan hebben ze zelf nog niet eens recht op hetgene waarvoor ze betalen. Stel je voor dat deze voorwaarden ook zullen gelden voor bijvoorbeeld het groeipakket. Dat zou rampzalig zijn.” (Annemie Luyten, coördinator De Loodsen vzw)

Steun deze actie!